Hand in hand op de nieuwjaarsreceptie

Een gemeente die samen met de overkoepelende ondernemersvereniging (POM) de nieuwjaarsreceptie organiseert …

Daar kun je iets van denken.

De receptie was op dinsdag 16 januari bij het Koning Willem I College in Veghel. Vorig jaar was deze nog in Schijndel. Gevoelsmatig was het daar drukker dan nu, in Veghel. Er waren toen veel meer ‘gewone’ burgers bij aanwezig.

Dat kan aan de locatie hebben gelegen. Dat de mensen uit Schijndel misschien van oudsher altijd trouw op bezoek kwamen bij hun gemeente, maar Veghel te ver weg vonden. Misschien …

Maar de kans is reëel dat het ook aan de opzet lag: wat heb je als ‘burger’ te zoeken op een bijeenkomst die mede wordt georganiseerd door het bedrijfsleven? Dat maakt het zo zakelijk.

Het geeft ook te denken.

Is het een signaal van de gemeente? Is hun boodschap naar de inwoners toe dat de gemeente voor de uitdagingen in de samenleving het liefst samen optrekt met het bedrijfsleven? Liever dan – om maar een voorbeeld te noemen – de inwoners zelf. Want dan had de receptie met de dorpsraden en wijkraden samen kunnen worden georganiseerd, toch?

In de presentatie werd bovendien de komst van duo’s aangekondigd: op cruciale onderwerpen voor ondernemers – denk aan bereikbaarheid en huisvesting van arbeidsmigranten  – wil de gemeente een duo als kartrekker. Dat duo bestaat uit iemand van de gemeente en iemand vanuit het bedrijfsleven.

Dat is ongetwijfeld interessant voor het bedrijfsleven, die kennelijk dus ook een dikkere vinger in de pap krijgt, maar iets minder spannend voor de ‘gewone’ burger …

Kortom, vanuit het bedrijfsleven een begrijpelijke keuze om hun receptie samen met die van de gemeente te willen organiseren. Vraag is of de gemeente daar goed aan doet.

Prima om samen op te trekken, maar laat het uiteindelijk wel de gemeente blijven die beleid maakt. Onafhankelijk graag, zonder dat een POM aan het influisteren is wat de gemeente moet zeggen of beslissen …

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *