Ontsluitingsweg heeft consequenties voor iedereen

Hoe zien Erp en Keldonk er over een paar jaar uit? De gemeente Veghel zette afgelopen vrijdag de eerste resultaten van het onderzoek naar de ontsluitingsweg online. Een weg met consequenties. Dat staat vast. Positieve en negatieve. Voor iedereen.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Het definitieve rapport wordt na de zomer opgesteld.

Wel is al berekend dat elk van de 7 mogelijke tracés die zijn uitgetekend tot 50% minder verkeer in Erp zullen leiden.

Ook in Keldonk neemt het verkeer af. Afhankelijk van waar die weg komt te liggen, is dat 50 tot 70%.

Met alleen een ontsluitingsweg zijn we er echter nog niet. De verwachting is namelijk dat het op de Boekelseweg drukker gaat worden. Om dat effect teniet te doen, is al een oplossing bedacht: Erp wordt een 30 km zone en er komt een vrachtverbod in Erp en Keldonk.

Verder zal het ook drukker worden op de Gemertsedijk, zo is de verwachting. Dat effect is ingecalculeerd en wordt niet opgeheven. Voor de Kraanmeer heeft de nieuwe weg geen consequenties, zo is ook nog berekend.

We zijn er nog niet.

De onderzoekers kennen hun pappenheimers. Er zal sluipverkeer ontstaan. Dus komen er extra maatregelen: ‘het risico op sluipverkeer op Hackerom (vooral via Achterdijk) neemt toe. Extra maatregelen zijn noodzakelijk om dit tegen te gaan.’

Datzelfde geldt voor de Boerdonksedijk. Ook hier zijn extra maatregelen nodig ‘om de aantrekkelijkheid van de route te verminderen’.

Samenvattend: als we de onderzoekers mogen geloven, gaat het minimaal de helft rustiger worden in Erp en Keldonk. Daar is echter meer voor nodig dan een ontsluitingsweg alleen. En juist dat ‘meer’ raakt iedereen.

Welk tracé wordt het?
De milieuonderzoeken die al hebben plaatsgevonden geven nog geen voorkeur prijs voor een van de 7 varianten. De komende weken vinden extra milieuonderzoeken plaats (MER). Daarbij worden alle gevolgen in kaart gebracht die elk van de 7 tracés heeft voor het milieu en de veiligheid.

Het definitieve rapport wordt na de zomer verwacht. Uit de MER blijkt welk tracé het meest milieuvriendelijke alternatief is. De resultaten van de MER worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

Ben heel benieuwd hoe Erp en Keldonk er over een paar jaar uitzien!

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *