Raad kiest voor behoud bibliotheek

Het was een spannende avond afgelopen donderdag voor de Veghelse instellingen en verenigingen. De raad zou zich uitspreken over het voorstel van burgemeester en wethouders om flink te bezuinigen.

Natuurlijk was er bij iedereen de realiteit: er moest worden bezuinigd. Iedereen zou de broekriem aan moeten halen. Maar hoe dichterbij de datum kwam, hoe luider ook de geluiden om accenten te verleggen.

Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat de bibliotheek in Erp waarschijnlijk zal blijven bestaan. De subsidie wordt niet met 110.000 euro gekort, maar met 90.000 euro, met als eis richting het bestuur van de bibliotheek dat er over het niveau van de voorzieningen bindende afspraken moeten worden gemaakt. Het woord is aan het bestuur.

Ook harmonie OBK wordt minder zwaar geraakt dan aanvankelijk de opzet was. De harmonie zou van 15.000 euro subsidie naar 9.000 euro subsidie vervallen. De raad besliste nu echter om, naast een vast bedrag per jeugdlid, de basissubsidie voor het grootste deel te handhaven.

Tegenvallers waren er vooral voor de grotere Veghelse instanties, zoals Blauwe Kei, Slokdarmfestival en de Compagnie. Zij worden meer worden gekort dan het college aanvankelijk voorstelde. De culturele instellingen reageerden daarop vrijdag door hun medewerking aan de plannen voor een cultuurcluster aan de Noordkade op te zeggen.

Kortom, een besluit met een staartje. Verenigingen en instellingen weten nu waar ze aan toe zijn en zullen hun plan moeten trekken: versobering van het programma of de activiteiten, een groter beroep op sponsors of hogere contributies en bijdragen van de burgers.

We wachten af.

 

Share

One Reply to “Raad kiest voor behoud bibliotheek”

 1. Hallo,
  Prima dat u aangeeft dat een aantal “Erpse” verenigingen/stichtingen minder zwaar worden gekort. Zondermeer jammer dat de grootschalige bezuinigingen ook aanleiding geven bij instellingen om er dan maar mee te gaan stoppen.
  Dat de Volksuniversiteit de deksel op de neus heeft gekregen, getuigt echt van kortzichtigheid van dit College. 1020 gebruikers komen nu in de kou te staan.

  Met schaamte vernam ik het nieuws dat de Volksuniversiteit moest gaan verdwijnen in Veghel. vanaf 8 juli is dit reeds een feit.
  Dan had het toch mogelijk moeten zijn om de Veghelse politiek wakker te schudden om hen te laten inzien dat er met heel weinig geld een hele grote groep mensen op een laagdrempelige wijze onderwijs kunnen krijgen.

  Afgelopen week was er nog een raadsvergadering en ik heb geprobeerd om diverse partijen te overtuigen om om een amendement/motie in te dienen voor behoud van de Volksuniversiteit Veghel.

  Ik pleitte voor deze grote doelgroep die anders dan verenigingen en instellingen met zeer weinig geld heel veel zinvolle educatie ontvangen. De nut en noodzaak van de laagdrempelige non-formele volwasseneneducatie wilde ik nog eens duidelijk maken en bij de politiek onder de aandacht brengen. Helaas heeft het niet mogen baten en het ging echt om een luttel bedrag.
  Ook zoiets kan gebeuren en is echt betreurenwaardig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *